Pensi mycket nöjda med konkreta uppgifter

Pensi mycket nöjda med konkreta uppgifter

Pensi Rescue är ledande i Norden när det gäller utveckling och tillverkning av utrustning avsedd för patientförflyttningar och -transporter. Pensi har flera års erfarenhet av den svenska marknaden.

Samarbetet med Finsk-svenska handelskammaren inleddes år 2014. Pensi ville då kartlägga ett nytt marknadssegment – nämligen hur icke-brådskande förflyttningar av liggande patienter organiserades inom olika landsting i Sverige. Kartläggningen visade att Pensis lösning skulle kunna fungera väl i Sverige. Som en fortsättning på marknadskartläggningen arrangerade handelskammaren tillsammans med Pensi en lyckad kundtillställning på Persontrafikmässan, dit nyckelpersoner från olika landsting bjöds in för att diskutera patienttransporter. Samtidigt presenterades Pensis lösning.


– Finsk-svenska handelskammaren redde på ett mycket konkret sätt ut för oss hur patientförflyttningarna sker i Sverige. Vi fick en klar och tydlig bild av verksamheten och listor på personer i ansvarsposition. Handelskammarens marknadsundersökning gav oss mycket sådan information, som vi själva inte kunnat få fram på ett lika konkret sätt. Vi är mycket nöjda med samarbetet.


Seija Aimio-Murawski
Export Manager
Pensi Rescue Oy


Relaterade artiklar