Sätt fart på utlandssatsningen med tillväxtprogram!

Sätt fart på utlandssatsningen med tillväxtprogram!

Planerar du att öppna upp en ny marknad i Sverige? Vet du vilka kunder som är mest relevanta på den nya marknaden? Om frågorna är aktuella för dig, är det dags att ta tillfället i akt.

The Scaling School arrangerar måndagen den 24 juni kl. 11-12:30 finsk tid (EET) en 1,5 timmars co creation-workshop, där The Scaling Schools tillväxtverktyg presenteras.

The Scaling School erbjuder ett tillväxtprogram, som är utvecklat av svensk-finska Maria Horelli-Rosenlew. Programmet bygger på själv-guidande verktyg, där teamen prioriterar och tar fram utvecklingsmål på 3-6 månaders sikt. Med hjälp av programmet kan företag hitta en tydlig väg mot tillväxt och lönsamhet.

Programmet passar företag i alla storlekar, i olika skeden av utvecklingskurvan. När en ny marknad är aktuell, kan du med hjälp av tjänsten få en god uppfattning om hur försäljningsåtgärderna bör riktas. Tanken är att snabbt testa och validera rätt åtgärder, så att marknadsinsatserna blir fokuserade och kostnadseffektiva.

Vi erbjuder handelskammarens medlemmar möjligheten att lära känna The Scaling Schools program och verktyg. Workshopen hålls på engelska, men det går att ställa frågor på både finska och svenska. Handelskammarens medlemmar får gratis inträde till evenemanget.

The Scaling School

Skicka gärna er anmälan via e-post till niina@thescalingschool.com senast den 18 juni.

Relaterade artiklar