Nyhetsbrev

Skillnader och likheter mellan den svenska och den finländska marknaden ur investeringssynpunkt

Kamilla Engström
Skillnader och likheter mellan den svenska och den finländska marknaden ur investeringssynpunkt

Finland och Sverige är två grannländer med en gemensam bakgrund och med starka och frekventa relationer inom näringsliv, politik och ekonomi. Historiskt sett har svenskarna sparat och investerat längre än finländarna. Även marknaden har en längre historia i Sverige. Här finns det mycket stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och skalbarhet mellan Sverige och Finland, vilket handelskammarens medlem Nordnet beskriver nedan.

”En stor skillnad som gör avtryck i respektive marknad, är att Finland valde att byta till euro år 2002, vilket följaktligen gör att det sedan dess är den Europeiska Centralbanken i Frankfurt och inte Finlands Bank i Helsingfors som jobbar för valutans stabilitet och köpkraft”, förklarar Suvi Tuppurainen, Country Manager Nordnet Finland.

”Finländare har generellt mindre investerade pengar och likvida medel än svenskar och betalar dessutom högre skatt än svenskarna. Men, numera är sparandet även i Finland mer av en attitydfråga än en kostnadsfråga. Ur investeringssynpunkt har både Sverige och Finland en verkstadsorienterad börs. Medan Sverige är mer fokuserat på en bred export av varor och tjänster ligger Finlands fokus på teknologi och skogsnäring”, preciserar Tuppurainen.

Påverkas sparandet av växelkursen och hur?

”Det gångna året har varit tufft för privata sparare i Norden på grund av den höga inflationen. Den starka kursen på euro har gynnat svenskar i Finland när den svenska kronan är svag, medan den å andra sidan inte har gynnat finländare som är bosatta i Sverige. Svenskarna påverkas också av kronans svaga växelkurs eftersom det blir dyrare att resa. Det blir också dyrare att investera i utländska aktier och fonder”, konstaterar Martin Ringberg, Country Manager Nordnet Sverige.

”Om investeraren i stället handlar med euro kan det vara fördelaktigt att investera i svenska tillgångar när kronan är svag. All import från Sverige blir således också mer fördelaktig, vilket kan gynna finländarna när varor och tjänster blir billigare. Olika typer av sektorer i Finland och Sverige påverkas på olika sätt. Till viss del är båda länderna självfallet påverkade av valutan som sagt, men vi har även olika typer av skatter.”

Hur ser möjligheterna ut för investeringar på börsen?

Det finns olika möjligheter på de olika marknaderna och en viss skevhet i sektorerna. Sverige har exempelvis många börsnoterade småbolag, som kan vara intressanta för den finska investeraren.

”Nordnet är också ett extra starkt alternativ för svenska kunder som vill investera i finländska aktier. Orsaken är att vi antagit rollen som registrerad förvarare gentemot den finländska Skatteförvaltningen. På så sätt kan svenska kunder till Nordnet Sverige fortsatt få direktnedsättning på finländska aktiers utdelning”, påpekar Suvi Tuppurainen.

”Skillnaden är enorm. Äger du en finsk aktie via en annan svensk bank så är risken stor att utdelningen kommer belastas med 35 % utländsk källskatt, trots att dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Finland säger att endast 15 % ska dras. Nordnets kunder får direktnedsättning och belastas därmed endast med 15 % utländsk källskatt, helt enligt dubbelbeskattningsavtalet”, säger Tuppurainen.

”Det är extra viktigt för svenska kunder då enorma bolag, som vissa misstar för svenska, faktiskt är finska. Exempelvis Nordea, en favorit både hos svenska och finska investerare som många svenska kunder ofta misstar för att vara en svensk aktie”, förtydligar Martin Ringberg.

Hur möter man investerarnas behov på två marknader?

Som den enda aktören med verksamhet som omfattar hela Norden kan Nordnet erbjuda både svenskar och finländare möjligheten att se både sina svenska och finska konton i en och samma kundbild.

”Nordnet Finland har en tvåspråkig funktion på sin hemsida, så att svenskar i Finland enkelt kan byta språk till svenska. Vi är här för att hjälpa våra kunder oavsett vilket nordiskt land de är i. Att skapa förutsättningar för dem att spara på ett enkelt, kostnadseffektivt och inspirerande sätt. Vår största mission på Nordnet är att demokratisera sparande och investeringar, vilket också detta är ett exempel på”, säger Suvi Tuppurainen.

Andra viktiga tjänster som kan underlätta investeringar?

”Vår ambition är att vara förstahandsvalet för sparare och investerare i Norden. För att realisera det målet, fortsätter vi ständigt att förnya oss och att utmana på marknaden. Vi sätter användarvänligheten högst upp på agendan. Även skalbarhet är en viktig framgångsfaktor eftersom vi verkar på fyra nordiska marknader”, förklarar Martin Ringberg.

”I höstas har vi utökat produktutbudet på den finska marknaden med en helt digital placeringsförsäkring, Nordnet Placeringsförsäkring. Det är något som saknats på den finska marknaden. Responsen har varit enorm. I Sverige och Finland har vi även lanserat en ny Global Indexfond, Global 125”, förtydligar Tuppurainen.

”Det sista kvartalet är alltid väldigt intensivt. Vi jobbar dock hårt året om, med att finslipa och optimera såväl webb som appar, allt för att möta kundernas behov och skapa en kundupplevelse i världsklass.”

Ringberg framhåller Nordnets populära sociala nätverk, Shareville, där användarna kan dela sina portföljer med varandra.

”Det är något som kommer att synas mer och mer på marknaden, något vi på Nordnet är väldigt stolta över. Shareville kommer framgent även att knytas tätare till vår kärnverksamhet. På den svenska marknaden har vi nyligen lanserat ett nytt ”kom i gång”-erbjudande, som återbetalar alla fondavgifter och courtage upp till 50 000 kronor på den svenska börsen. Läs gärna mer om det på Nordnets svenska hemsida.”

Fakta Nordnet

Nordnet har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, där alla nordiska funktioner som tech, produktutveckling och administration är placerade. I Stockholm finns även kundservice- och säljorganisationen för den svenska marknaden. I Oslo, Köpenhamn och Helsingfors finns lokala kontor med ansvar för kundservice, försäljning och marknadsföring på respektive marknad.

Läs mer på Nordnets hemsida

Relaterade artiklar