Taloinfopistecom rekommenderar Finsk-svenska handelskammaren

Taloinfopistecom rekommenderar Finsk-svenska handelskammaren

Taloinfopistecom Oy är ett programvaruföretag, grundat 2012. Företaget har skapat ett helt nytt sätt för bygg- och fastighetsbranschen att kommunicera internt inom olika projekt samt med de boende i fastigheterna.

Hösten 2014 genomförde Finsk-svenska handelskammaren en marknadsanalys om den svenska marknaden och ordnade möten med potentiella kunder. Genom marknadsanalysen och kundmötena fick företaget viktig marknadsinformation, positiv feedback och en stärkt tilltro till att den svenska marknaden var värd att satsa på.


– Genom Finsk-svenska handelskammaren fick vi våra första, viktiga kontakter på den svenska marknaden. Handelskammaren redde ut för oss hur man driver företag i Sverige och att det finns en efterfrågan för vår tjänst i Sverige. Vi fick en god uppfattning om hur servicetänkandet ser ut i Sverige. Med handelskammarens hjälp har vi även kunnat anställa en svensk försäljningschef. Jag har redan rekommenderat Finsk-svenska handelskammarens tjänster till mina företagskolleger.


Heikki Niskanen
Verkställande direktör
Taloinfopistecom Oy


Relaterade artiklar