Tussitaikurit gjorde två tecknade videor för Finsk-svenska handelskammaren

Tussitaikurit gjorde två tecknade videor för Finsk-svenska handelskammaren

Finsk-svenska handelskammaren vill informera finländska företag om varför det lönar sig att ta steget in på den svenska marknaden, och varför det då är bra att vända sig till handelskammaren. Den tecknade videon blev det kommunikationsmedel handelskammaren valde för att nå ut med budskapet om möjligheterna som Sverige erbjuder. Tussitaikurit producerade två videor som berättar varsin korta historia: ”Lasse tar företaget till Sverige” och ”Sakkunnig hjälp på den svenska marknaden”

Denna artikel är information från en av våra medlemmar

Om du följt med finsk tv minns du kanske när tant Kylli berättade sagor för barn samtidigt som hon tecknade fascinerade bilder? En tecknad video bygger på samma princip, och det är faktiskt tant Kylli som varit Tussitaikurits inspirationskälla. I den tecknade videon illustrerar tecknaren en berättelse i takt med att en talare berättar. Tittarens intresse fångas av tecknandet och hur bilderna ständigt lever och växer fram.

En tecknad video framträder också ur mediaflödet tack vare sin tydlighet. Med hjälp av illustration, text och tal går det att förklara komplicerade och breda helheter på ett koncist och lättfattligt sätt. Styrkan i en video ligger framför allt i förmågan att åskådliggöra orsak-konsekvensförhållanden, logik och olika koncept och fenomen. Berättelsen i en tecknad video är komprimerad: även med en kort video kan man berätta en hel del när budskapet får en illustrerad form, utöver talet.

Tyvärr är många viktiga budskap ofta urtråkiga. I sådana fall är en tecknad video botemedlet! Även om ämnet är torrare än Sahara kan man med hjälp av text, bild, lekfull humor samt roliga liknelser fånga tittarens intresse genom hela berättelsen. Den tecknade videon fångar tittarens uppmärksamhet på ett nästan magiskt sätt. Tänk dig känslan då hjälten hamnar i underläge och det är omöjligt att lägga ifrån sig boken, eller omöjligt att låta bli att titta på följande avsnitt av en serie. Med samma intensitet går det att nå fram med olika budskap om de formuleras tillräckligt noggrant.

Tussitaikurit har också gjort tecknade videor åt företag verksamma på den svenska marknaden. Till exempel Molok Oy, känt för sina djupa insamlingsbehållare för avfall, har låtit göra två tecknade videor som förklarar nyttan med djupa insamlingsbehållare och berättar hur MolokDomino fungerar i villaområden.

”Den tecknade videon åskådliggör snabbt idén med produkten för kunden. Videon fungerar både på webbsidan och som ett redskap för försäljarna. Också Moloks varumärke syns bra i videon.”
-Mira Oravanmäki, kommunikationsplanerare, Molok Oy

Tussitaikurits speciella styrka ligger i den till en diamant slipade arbetsprocessen. För kundernas del märks detta i hur enkelt och smidigt det är att skapa en video tillsammans med Tussitaikurit. Tussitakurit lyssnar på kunden och bemödar sig om att videon framför allt ska avspegla kunden. Kunden är med och bollar idéer från start och får även göra val beträffande innehållet. Kundens tidsmässiga satsning blir väldigt måttlig, i många fall förvånansvärt liten. Vestelli Oy, som marknadsför sin Biorenare-produktserie på den svenska marknaden med hjälp av en tecknad video, berömmer Tussitaikurit för den effektiva processen.

”Ett särskilt tack till Tussitakurit för den tydliga processen för att producera videon. Videorna görs planenligt och i en viss ordning, vilket också syns i slutresultatet. Jag blev totalt överraskad av hur lite det krävdes från vår sida för att få arbetet med videon att framskrida på ett bra sätt.”
-Joona Linna, styrelseordförande, Vestelli Oy.

Den senaste tecknade videon som anknyter till Sverige är Tom Allen Senera Oy:s somriga video. Här presenteras en lösning på hur man tar tillvara spillvärme, vilket leder till att mataffärernas värmeenergiförbrukning minskar avsevärt, till och med upp till 95 procent.

Vad skulle du vilja berätta för dina kunder i Sverige?

Relaterade artiklar