”Vi ville nå ut i mycket större omfattning på den svenska marknaden”

”Vi ville nå ut i mycket större omfattning på den svenska marknaden”

Systemleverantören Mesmec är en stabil partner när det gäller smarta produktionsanläggningar för livsmedelsindustrin. Bland kunderna märks storspelare som norska Orkla, finsk-svenska HK Scan och givetvis de största aktörerna i Finland, såsom Atria, Snellman, Valio med flera.

Charkproduktion och köttförädling i allmänhet, produktion av färdig mat och djurmat samt hantering av biprodukter såsom exempelvis slaktavfall, är företagets specialitet. Mesmec har nischat in sig på hela kedjan från råvaruhantering till förpackning.

- Vi ville nå ut i mycket större omfattning på den svenska marknaden. Eftersom vi redan var medlemmar i FINSVE kändes det naturligt att ta kontakt. FINSVE genomförde en marknadsanalys och en analys av potentiella kunder inom livsmedelsindustrin. Vi fick också hjälp med att kartlägga våra konkurrenter.
Därefter bokade FINSVE in ett antal möten med potentiella samarbetspartners, bland vilka vi nu valt ut en. Slutförhandlingar pågår och det ser ut att bli mycket bra.

- Vi kan utan vidare rekommendera FINSVEs tjänster till andra företag i samma situation.

Mats Strandvall
Verkställande direktör
Oy Mesmec Ab

Relaterade artiklar