Nyheter

FINSVE besöker Östra Finland

Tua Takasu
FINSVE besöker Östra Finland

Östra Finland drabbas hårt av den stängda gränsen till Ryssland. Finsk-svenska handelskammaren gör en turné i Villmanstrand, Joensuu och Kuopio för att berätta om möjligheterna för finländska bolag på den svenska marknaden.

Östra Finland drabbas hårt av den stängda gränsen till Ryssland och sanktionerna, men även av brist på arbetskraft samt sämre transportförbindelser med övriga Finland. De senaste åren har finländska företag aktiva på den ryska marknaden fått ställa om och hitta nya exportmarknader.

Att ställa om är inte en enkel uppgift; logistiska kostnader tillkommer, nya distributionskanaler behöver byggas ut och flera nya frågor kring export-, import- och tullpraxis behöver lösas. Det tar tid och är dyrt. Trots allt har flera finländska bolag som varit aktiva på den ryska marknaden lyckas med att finna nya kunder och samarbetspartners på nya marknader och klarat av att omorganisera verksamheten enligt det. Grannlandet Sverige är en viktig handelspart och på Finsk-svenska handelskammaren har vi sett ett klart ökat intresse för den svenska marknaden.

FINSVE gör en turné i Villmanstrand, Joensuu och Kuopio för att berätta om den svenska marknaden och möjligheterna för finländska bolag. Evenemangen är öppna för alla intresserade och vi välkomnar medlemmar och partners att delta på plats och ort! Anmälan och mer info: tua.takasu@finsve.com.

Villmanstrand 18.3, Joensuu 19.3, Kuopio 20.3.

Relaterade artiklar