Nyheter

Internationaliseringsprogram för företagets högsta ledning

Internationaliseringsprogram för företagets högsta ledning

Att leda en organisation på väg att internationaliseras kräver en tydligare strategi, klarare processer och mer genomtänkt ledarskap än på hemmamarknaden. I samarbete med regeringen och de internationella handelskamrarna startar vårt medlemsföretag Punda i mars ett utbildningsprogram som strävar efter att öka kunnandet och kompetensen hos den högsta ledningen i företag som siktar på en effektiv internationell tillväxt eller som redan är verksamma internationellt.

Programmet riktar sig till företagens högsta ledning, såsom vd, ledningsgruppens medlemmar samt styrelsen. Utbildningen ger bolagets ledning utmärkta förutsättningar att åstadkomma en professionellt organiserad och strategiskt ledd internationell verksamhet. Utbildarna har stor erfarenhet av internationellt ledarskap.

Utbildningen är uppdelad i tre moduler och sträcker sig över fem veckor. I programmet berörs bland annat vilka ledarskapsmodeller som är väsentliga för internationaliseringen, hur processer kan planeras och mätas med hjälp av tydliga standarder samt vilka strategiska möjligheter som finns när det gäller att förverkliga och finansiera den internationella verksamheten. Målsättningen är att företagets ledning efter genomgånget program ska ha en tydlig uppfattning om vilka åtgärder man bör vara beredd på och ägna uppmärksamhet åt när man leder en organisation på väg att internationaliseras.

Bland utbildarna finns bland annat Katri Harra, Matti Heikkonen, Mikko Hirvonen, Rashmi Kasat-Majakorpi, Leena-Maija Marsio, Kiuru Schalin, Mikko Sinisalo och Minna Väkevä. Programmet leds av Riikka Hackselius-Fonsén.

Utbildningsprogrammet startar den 14. mars 2024 och vi söker nu deltagare till det första pilotprogrammet. Programmet genomförs på finska.

Ladda ner en broschyr over programmet (på finska)

Anmäl dig här: https://fi.surveymonkey.com/r/QXJJDS7

Utbildningsprogrammets tre moduler

14.–15.3.2024: Alternativa strategier och finansiering för internationell tillväxt
9.–10.4.2024: Att leda en internationell organisation
18.–19.4.2024: Strategisk ledning i en mångkulturell verksamhetsmiljö

Nytt utbildningstillfälle arrangeras i höst

10.–11.10.2024: Alternativa strategier och finansiering för internationell tillväxt
30.–31.10.2024: Att leda en internationell organisation
7.–8.11.2024: Strategisk ledning i en mångkulturell verksamhetsmiljö

Övrigt

Pris: 2800 € /deltagare + moms

Relaterade artiklar