Nyheter

Sture Udd: "Skogens värde är högre än marknadspriset"

Peter Stolpe
Sture Udd: "Skogens värde är högre än marknadspriset"

Entreprenören och Vasaprofilen Sture Udd sticker ut hakan när det gäller skogen. Sture Udd, som själv är en stor skogsägare, säger att skog och till och med myrmark är otroligt mycket mera värd än det pris som betalas för den.

- Tidshorisonten är noll till 50 år innan allt fler kommer att förstå detta, säger Sture Udd, till vardags vd för UPC Print.

Rena pengar

Sture Udd pratar inte ens om skogens rekreationsvärde utan menar att det ekonomiska värdet på skogen och dess produkter är högre än marknadspriset för tillfället.

Sture Udd menar att det görs radikala språng inom utvecklingen på området. Han räknar upp att skog redan kan bli mat och mediciner och i vissa fall även ersätta plaster.

- Allt från transistorer till satelliter kan redan göras i trä, säger han.

Wasa Innovations Center, som är ett innovationscenter som Sture Udd grundat, visade redan för flera år sedan vägen genom att bygga centrets huvudbyggnad av CLT-element, det vill säga korslimmat trä.

Pris är inte detsamma som värde

Sture Udd säger att det är förödande att vi inte tänker på skogens reella kommersiella värde utan stirrar oss blinda på priset på marknaden. Det här är illa för att det gör att ungdomar missar möjligheten att se en framtid i branschen.

- Då vi kör förbi träd eller skog så är det tre cent per kilogram vi ser. Vi ser inte det verkliga värdet utan bara priset.

Utvecklingen går framåt

Sture Udd menar att det i Norden behövs en ny generation i skogen, nya innovationer och en bättre värdeförståelse.

De positiva nyheterna är att en del av den här utvecklingen redan är igång. Udd nämner att även några av de stora aktörerna inom skogen framgångsrikt satsat på att ta fram nya lösningar.

- Skogsägarna får inte heller stanna fast i det gamla ekonomiska kretsloppet, det leder bara till stagnation av landsbygden.

Uppskattar Finsk-svenska handelskammarens arbete

Sture Udd lyfter fram att skogen har en unik position i Norden. Entreprenören värdesätter det arbete som Finsk-svenska handelskammaren gör för att uppmärksamma skogen, inte minst genom ett uppkommande seminarium i mars.

Wasa Future Festival, där Sture Udd själv är primus motor, har under flera års tid också valt att lyfta upp skogen som tema. Udd kan redan avslöja att även årets version av festivalen, som sker i augusti, kommer att uppmärksamma skogen inom ramen för ett bredare nordiskt tema.

Bild: Vaasa Insider.

Relaterade artiklar