Nyheter

Svag krona ger köpkraft åt euron men höjer priset på finska produkter i Sverige

Patrik Lindfors
Svag krona ger köpkraft åt euron men höjer priset på finska produkter i Sverige

Den svenska kronan har försvagats avsevärt i förhållande till euron och någon snabb korrigering är inte i sikte. För finländska konsumenter och företag har den svaga kronan lett till att det är möjligt att köpa produkter och tjänster i Sverige till ett betydligt billigare pris. Samtidigt är varor som importeras från utlandet i motsvarande grad dyrare för svenska konsumenter och företag.

Finländska företag och konsumenter har nu möjligheten att se på Sverige och den svenska marknaden från ett förändrat utgångsläge. Köpkraften för den egna valutan i förhållande till kronan har förstärkts under en längre tid. Den allt svagare kronan har sänkt priserna i euro på många produkter, vilket bland annat har lett till att många finländare till exempel har köpt en begagnad bil i Sverige.

Det görs många företagsköp mellan Finland och Sverige och valutakursen påverkar priserna på förvärv som görs över landsgränsen. Kronans kurs i förhållande till euron har gjort det dyrare för svenska företag att göra förvärv i Finland. Däremot har valutakursen gjort företagsförvärv i Sverige till ett alltmer intressant alternativ för finländska företag, även om övriga faktorer spelar en mer avgörande roll.

"Priset på företaget är alltid en förhandlingsfråga mellan köparen och säljaren. Den diskussionen går parterna in på mer i detalj efter att köparen har bekantat sig med produkterna och omsättningen", säger Markku Sirviö, rådgivare på Finsk-svenska handelskammaren.

Kronans svaga växelkurs i förhållande till euron och dollarn har lett till att merparten av de varor som importeras till Sverige har blivit dyrare. Den allmänna prisökningen och de höjda räntorna har påverkat de svenska konsumenterna och ökat efterfrågan på lågprisprodukter. Finländska företag som planerar en etablering i Sverige gör därför klokt i att analysera den förändrade marknadssituationen.

Enligt bedömare finns det ingen ekonomisk grund till att kronan har försvagats så mycket i förhållande till euron och dollarn. Sveriges offentliga finanser är mycket starka och svenska företags konkurrenskraft och lönsamhet ligger fortfarande på en god nivå. De största hotbilderna är främst hushållens skuldsättning och de allvarliga problem som förekommer inom byggsektorn. Förklaringen till kronans försvagning kan delvis hittas i yttre faktorer. Mindre valutor tenderar att förlora i värde när det råder störningar eller osäkerhet i den globala ekonomin.

I Sverige pågår en alltmer seriös diskussion om att byta kronan till euro. Konsumenterna har konkret upplevt hur mycket priserna på importerade varor och utlandsresor stigit på grund av den svaga kronan. Endast en mindre del av de svenska företagen gynnas av situationen, eftersom de flesta exporterande företag köper komponenter och råvaror från utlandet till stigande priser.

Relaterade artiklar