Nyheter

Sverige ligger i framkanten med fossilfri stålproduktion

Sverige ligger i framkanten med fossilfri stålproduktion

I Sverige pågår miljardprojekt för att utveckla fossilfritt stål. Bristen på arbetskraft kan hota genomförandet av dessa projekt. Jobb och kontrakt är också tillgängliga för finska företag.

Stora investeringar pågår i olika delar av världen för att utveckla fossilfritt stål. Utvecklingen drivs på av såväl skärpta klimatmål som av stigande priser på utsläppsrätter i EU.

Stålindustrin står för 7 procent av de globala utsläppen. De största utsläppen kommer från att reducera järnmalm till järn med hjälp av kol. Stålföretag utvecklar nu snabbt teknik för att reducera järn med vätgas i stället för kol. Insatserna är höga: lönsamheten är beroende av att företag kraftigt skär ner på sina utsläpp.

Sverige har investerat miljarder i produktion av fossilfritt stål och stora projekt pågår, särskilt i norra Sverige. Till föregångarna hör Hybrit-projektet med stålbolaget SSAB, energibolaget Vattenfall och gruvbolaget LKAB, som producerar fossilfritt stål med vätgas.

Investeringar i fossilfri stålproduktion i Sverige:

Hybrit
Hybrit-projektets pilotanläggning. Bild: Hybrit/Åsa Bäcklin.
  • SSAB, Vattenfall och LKAB bygger en pilotanläggning i Luleå som producerar fossilfri järnsvamp som råvara för fossilfritt stål. En underjordisk vätgaslagringsanläggning håller också på att byggas.
  • LKAB bygger ett stålverk i Gällivare. Byggandet kommer att skapa mellan 2 000 och 3 000 arbetstillfällen under de kommande 15 till 20 åren, och driften och underhållet av anläggningen kommer att sysselsätta mellan 200 och 300 personer.
  • SSAB planerar att ersätta Oxelösunds masugn till 2025 och Luleås masugn 2030–2040.
  • H2 Green Steel planerar att bygga ett stålverk och en vätgasproduktionsanläggning i Boden.
  • Ovako, en del av den japanska Nippon Steel Group, bygger en fabrik i Hofors som använder vätgas för att producera fossilfritt stål av återvunnen metall.

För finländska företag som vill ha tillgång till kontrakt lönar det sig att skaffa sig en svensk eller finsk partner som redan är verksam på plats i Sverige. Ett alternativ är att delta i en offentlig upphandling.

I Sverige måste statligt ägda bolag som Vattenfall och LKAB konkurrensutsätta sina inköp. Företag som deltar i konkurrensutsatta upphandlingar måste behandlas lika och på ett icke-diskriminerande sätt enligt lagstiftningen. Offentliga upphandlingar ger finska företag värdefulla möjligheter att växa eller etablera sig på den svenska marknaden.

Vill du veta mer om offentliga upphandlingar i Sverige? Kontakta Finsk-svenska handelskammaren på info@finsve.com


Den stora bilden föreställer en ljushållare tillverkad i fossilfritt stål. Bild: SSAB.

Relaterade artiklar