Nyheter

Viktigt finländskt deltagande i stor svensk vätgaskonferens

Tage Erikson
Viktigt finländskt deltagande i stor svensk vätgaskonferens

Vätgas, särskilt så kallad utsläppsfri grön vätgas framställd från vatten med hjälp av förnybar elektricitet, har de senaste åren blivit ett seriöst alternativ för drift av fordon, fartyg och flygplan, som reservenergi och som ett sätt att långsiktigt spara elektrisk energi från vindkraft och solpaneler. Den 5–6 december står Stockholm som värd för en stor internationell konferens kring vätgasens möjligheter.

Sverige och Finland har länge släpat efter många andra europeiska länder som Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Spanien och Portugal när det gäller att ta tillvara på vätgasens möjligheter, men nu har utvecklingen tagit fart. Vätgasen erbjuder ett alternativ till fossila bränslen genom att den kan produceras lokalt i till exempel vindkraftsparker vid låg efterfrågan på elektricitet. Vätgasen kan transporteras till förbrukarna antingen i tankar eller via pipelines. Ett stort pipelineprojekt, Nordic Hydrogen Route, planeras för att förbinda den nya gröna stålindustrin i norra Sverige med industrin längs Finlands västkust. Projektet Nordic Hydrogen Corridor skall binda samman de nordiska ländernas vägnät med ett nätverk av påfyllningsstationer för vätgas. Vätgasen kan användas för att skapa decentraliserade och därmed mindre sårbara system för energiproduktion och distribution.

På konferensen på Stockholmsmässan träffas politiker, forskare, representanter för myndigheter samt organisationer och finansiärer tillsammans med de företag som utgör den snabbt växande vätgasbranschen i Sverige och Finland. Stora företag som Volvo och Scania och H2 GreenSteel finns på plats och berättar om sin syn på vätgasen inom industrin. Bland de finländska deltagarna finns bland annat Fortum, VTT, innovationsnätverket Clic Innovation, AFRY och P2X. Det sistnämnda företaget bygger tillsammans med Hitachi en enhet i Harjavalta, där man som det första företaget i Finland producerar grön vätgas och så kallade e-bränslen i industriell skala. Ett annat viktigt finländskt nätverk är BotH2nia, som med rötterna i Österbotten samlar både finska och svenska företag i ett gemensamt vätgaskluster.

Ett annat viktigt tema under konferensen är forskning och utveckling. I dag fördubblas antalet företag och personer som arbetar med vätgas globalt var adertonde månad. Nya tekniska framsteg görs dagligen och de tekniska högskolorna och universiteten i Luleå, Umeå, Stockholm (KTH), Göteborg (Chalmers) och Esbo (Aalto-universitetet) forskar intensivt om nya elektrolysprocesser, lagringsteknik, bränsleceller och metoder för lagring.

Konferensen arrangeras av bland annat CH2ESS vid Luleå tekniska universitet, det svenska forsknings- och innovationsinstitutet RISE, Energiforsk, Vätgas Sverige och Energigas Sverige.

Ytterligare information och anmälan

Energiforsk - Vätgaskonferensen 5–6 december 2023

De deltagande finländska företagen och deras föredragsrubriker:

 • VTT (Tekniska forskningscentralen), www.vttresearch.com:
  Jari Ihonen/ Hydrogen and fuel cell research in Finland and opportunities for co-operation
 • P2X Solutions Oy, p2x.fi:
  Herkko Plit/ Nordic activities and intensified co-operation
 • Fortum, www.fortum.se:
  Staffan Sandblom/ Möjligheter och risker med EU:s vätgasbank - Hur driver vi investeringar till den nordiska elektrifieringen
 • Clic Innovation, clicinnovation.fi:
  Jatta Jussila/ BalticSeaH2 – Clean hydrogen partnership: Establishing the first, largescale interregional hydrogen valley in Europe
 • AFRY Management Consulting, afry.com:
  Leena Sivill, Robin Falconer/ Challenges and opportunities for hydrogen transmission: Important factors for a successful market development
Relaterade artiklar