Nyheter

Wihuri Aviation öppnar hela världen

Tage Erikson
Wihuri Aviation öppnar hela världen

Wihuri Aviation är ett finländskt företag för vilket inget verkar omöjligt när det gäller att transportera personer och gods över hela klotet, från Arktis till Antarktis. Finsk-svenska handelskammarens nya guldmedlem tillför en spännande dimension till medlemskåren.

Att arrangera en ambulansflygning över halva jordklotet inom 24 timmar, leverera förnödenheter från internationella biståndsorganisationer som Röda Korset och FN till krigszoner eller se till att ett statsöverhuvud eller en verkställande direktör kan delta i ett viktigt möte oberoende av flygtidtabeller – Wihuri Aviation är ett finländskt företag för vilket inget verkar omöjligt när det gäller att transportera personer och gods över hela klotet från Arktis till Antarktis. Finsk-svenska handelskammarens nya guldmedlem tillför en spännande dimension till medlemskåren.

Wihuri Aviation med kontor i Finland, Sverige och i Estland är en del av den familjeägda Wihurikoncernen, som också bedriver affärsverksamhet inom förpackning, livsmedelsdistribution och teknisk import av bland annat jordbruks- och entreprenadmaskiner.

”Sedan mer än 50 år har vårt bolag opererat skräddarsydda flygtjänster, först i samarbete med finländska börsbolag och andra exportföretag. I dag opererar vi fyra egna moderna affärsjetflygplan och fyller på flottan med större flygplan vid behov”, berättar Jan Lindholm, försäljningsdirektör på Wihuri Aviation AB i Stockholm.

Målgrupperna stöder varandra

Jan Lindholm säger att både de civila kunderna samt staten och försvaret behövs för att hålla Wihuri Aviation i luften. De tre kommersiella benen marknadsförs specifikt till respektive målgrupp.

”Målgrupperna skiljer sig mycket från varandra, men gemensamt är att deras behov tar oss till en mängd udda flygplatser i hela världen. När pandemin bröt ut kontaktade FN oss eftersom man visste att vi sedan tidigare hade köpt in ett antal vuxenkuvöser, som nu behövdes akut för att transportera insjuknade personer. Kriget i Ukraina och konflikten i Gaza har också skapat nya transportbehov. Alla som jobbar på vårt företag känner att vi gör en humanitär insats.”

Det finns förstås skillnader mellan de olika verksamheterna. När det gäller Jetflite är det ofta snabba ryck – att på ett dygn ordna överflygnings- och landningstillstånd i exotiska länder eller att ställa samman en besättning för att flyga till en annan kontinent är något bolaget behärskar till fullo. Man har ett kontaktcenter som är öppet 24/7 och i bolaget finns erfarenhet och kunskap om regelverk och dokumentation – till exempel vad som gäller om man vill flyga till Afrika eller Fjärran Östern i morgon.

När det gäller logistikverksamheten säger Jan att man söker längre samarbetsavtal med stora företag, som har regelbundna leveranser till kunder över hela världen. I Sverige har Wihuri Aviation funnits fysiskt sedan 2018. Idag har man sju personer på plats med siktet inställt på en fortsatt expansion.

”Vi ser oss inom det finsk-svenska samarbetet som ett företag som kan hantera alla typer av flygtransporter inom Norden och från Norden ut i världen. Det lönar sig att be in ett anbud för oss om man behöver flyga en udda sträcka, till exempel från Joensuu till Umeå, där ordinarie flygtidtabeller sällan passar. Flyg är perfekt för artister på turné. Wihuri Aviation erbjuder ett mervärde i form av sparad tid och mindre trassel – vi vill vara den som kunden ringer när man till exempel behöver leverera en reservdel som är vital för att produktionen inte skall stanna upp. Kostnaden är ofta bara en bråkdel av det man förlorar i intäkter när en maskin står stilla.”

Fakta om verksamheten

Jetflite logo

Jetflite opererar bolagets egna flygplan med utökad access till andra nordiska privata affärsflygbolag. Målgruppen är företagsledningar, förmögna privatpersoner (UHNWI), politiker och artister, som behöver kunna färdas snabbt och oberoende av tidtabeller och nå orter som inte täcks av ordinarie ruttflyg. Ambulansflyg står för 15 % av omsättningen.

Euroflite logo

Euroflite är en mäklartjänst som förmedlar alla typer av passagerar- och fraktflyg. Målgruppen är försvaret, idrottslag, humanitära organisationer, företag och till exempel symfoniorkestrar och andra större uppträdande artistgrupper.

Jetlogistics logo

JetLogistics är sedan 2020 det nyaste tillskottet i Wihuri Aviation. Man växer snabbt inom specialtransporter och har som målsättning att säga ja där andra säger nej – att flyga komplexa laster den rakaste vägen mellan två punkter. JetLogistics arbetar nära nationella försvarsmakter, exportindustrin och övriga företag som behöver snabba transporter utan att fastna på internationella frakthubbar, till exempel för maskiner och annat svårlastat material.

Relaterade artiklar