Nyheter

Även mindre bolag kan skydda sig mot riskerna i exporten

Paul Öhrnberg
Även mindre bolag kan skydda sig mot riskerna i exporten

Otto Lindstedt på Finnvera uppmanar även mindre företag att se över sin kredit- och riskhanteringspolicy. Det gäller även vid export till övriga Norden. Många har den felaktiga uppfattningen att finansierings- och garantiarrangemang endast används när det handlar om att minska riskerna vid export till utvecklingsländer eller länder där den politiska situationen är instabil.

En allmän uppfattning är att man i de nordiska länderna betalar sina räkningar och håller sig till ingångna avtal. Det här antagandet håller till stor del streck. Kreditriskerna kan ändå realiseras trots en god vilja och en hög betalningsmoral.

”Vi finansierar och ger garantier till många affärer där finländska företag exporterar till Sverige och övriga industriländer”, säger finansieringsdirektör Otto Lindstedt på Finnvera som erbjuder finansieringstjänster åt företag.

”För företagen lönar det sig att överväga riskerna. De kan förverkligas var som helst och ofta händer det också i affärer mellan parter som känner varandra sedan tidigare. Sverige har klarat sig bra när man jämför i vilken utsträckning riskerna realiseras i olika länder”, konstaterar Lindstedt.

Finnveras tjänster också för mindre bolag

Politiska risker är den ursprungliga orsaken till att man i många länder grundat garantiinstitut. I dag har Finnvera ändå sina största åtaganden på de utvecklade marknaderna där de ekonomiska riskerna är avsevärt större än de politiska.

”Våra största åtaganden finns i USA och Tyskland. Det beror bland annat på vissa stora affärer som finländska bolag har gjort med kryssningsrederier och teleoperatörer.”

Det är jätteaffärer av den typen som enligt Lindstedt kan ha gett upphov till den felaktiga uppfattningen att Finnveras tjänster närmast lämpar sig för stora exportföretag.

”I små och medelstora företag är man kanske inte medvetna om att vi kan delta också i mindre arrangemang. Exportens andel av bruttonationalprodukten är fortfarande mindre i Finland än i övriga Norden. Vi vill därför bidra till att öka exporten i alla storleksklasser”, säger Lindstedt.

Kreditförsäkringar skyddar mot kreditförluster

Finnvera erbjuder olika typer av tjänster åt företag som säljer till Sverige. Det handlar om lån och garantier samt exportkrediter och exportgarantier. Lindstedt konstaterar att Finnvera, som ägs av staten, inte konkurrerar med privata finansiärer utan kompletterar deras tjänster.

”Vanligtvis är det de privata kreditinstituten som tar hand om finansieringen, som vi kan stöda genom att till exempel erbjuda exportgarantier.”

En av de Finnvera-tjänster som små och medelstora företag använder mest är kreditförsäkringar som tryggar säljarens fordran även om köparen av någon orsak inte betalar fakturan. Kreditförsäkringarna lämpar sig enligt Lindstedt även för mindre summor eftersom kostnaderna är måttliga. Som exempel nämner han en kreditförsäkring på 60 dagar och 50 000 euro. Eftersom Sverige hör till den lägsta riskkategorin uppbär Finnvera en provision på 0,4–0,5 procent. Utöver det debiteras sammanlagt 300 euro för en kreditupplysningsrapport och kontorsutgifter.

”På grund av corona-pandemin har vi av EU-kommissionen fått utökade befogenheter för att bevilja kreditförsäkringar i samarbete med privata aktörer till bland annat Sverige och övriga industriländer.”

Workshop ger information

Otto Lindstedt uppmanar små och medelstora företag att fundera över sin egen kredit- och riskpolicy.

”Det lönar sig att kartlägga vilka konsekvenserna är för företaget om köparen låter bli att betala sin räkning. Hur många nya affärer måste göras för att täcka förlusterna?”

”Om företaget däremot går in för att garantera alla fordringar genom att kräva ett förskott på 100 procent i alla affärer är det skäl att överväga vilken inverkan ett sådant beslut har på sannolikheten för att affärerna ska bli av.”

Det finns enligt Lindstedt hjälp att få för företag som brottas med frågor kring hur finansieringen och riskerna i exporten ska hanteras. Förutom Finnvera står även banker och företag som erbjuder kreditförsäkringar till tjänst.

”En bra metod för att komma i gång är att delta i Finnveras avgiftsfria workshoppar om exportfinansiering. I de här sessionerna får företagens nyckelpersoner bekanta sig med olika alternativ för finansiering och riskhantering. Det lönar sig inte att ge sig ut i världen ensam och ta onödiga risker. Det behöver man inte heller göra”, säger Lindstedt.

Finnvera

Erbjuder finansiering för etablering, tillväxt och internationalisering av företagsverksamhet och för skydd mot exportrisker.

 • Kunder: 26 319 
 • Anställda: 369

Ansvarsstock (kreditstock mm.)

 • Inhemsk finansiering: 3,2 miljarder euro 
 • Exportgarantier och specialborgen: 21,5 miljarder euro

  Största åtaganden per land: USA, Tyskland och Ryssland

  Baserat på läget 30/6 2021. Källa: Finnvera.

  Finnveras åtaganden i Norden (miljoner euro 31/12 2020)

  • Sverige: 52 
  • Danmark: 50,5 
  • Norge: 16

  Källa: Finnvera

  Relaterade artiklar