Nyheter

Göteborg kombinerar basindustri och kunskapsintensiva tjänster

Patrik Lindfors
Göteborg kombinerar basindustri och kunskapsintensiva tjänster

Sverige hör till de länder som satsar mest på forskning och utveckling (FoU). Flera av företagen som investerar mest i forskning finns i Göteborg där samspelet mellan basindustrin och kunskapsintensiva tjänster driver tillväxten.

Göteborg har sedan länge en stark basindustri med internationellt etablerade bolag inom bland annat fordonssektorn och verkstadsindustrin. Under det senaste årtiondet har kunskapsintensiva tjänster fått en allt viktigare roll. Det har varit möjlig tack vare att företagen har satsat stora summor på att utveckla avancerade produkter och tjänster. Det har i sin tur stärkt företagens konkurrenskraft och förutsättningar att kontinuerligt investera i forskning och utveckling.

”Basindustrins symbios med de kunskapsintensiva tjänsterna driver tillväxten i hela regionen”, säger senior analytiker Peter Warda på Business Region Göteborg.

Företagen i Göteborgstrakten står för en tredjedel av de privata FoU-investeringarna i Sverige, enligt Business Region Göteborg. Till de största företagen i regionen hör fordonstillverkarna Volvo Group och Volvo Cars, läkemedelsföretaget AstraZeneca, energibolaget Preem, verkstadsbolaget SKF, telekomkoncernen Ericsson samt rederikoncernen Stena.

Ett antal större investeringar kommer att äga rum i Göteborg under de kommande åren, bland annat Tranzero Initiative med målsättningen att minska utsläppen i hamnen i Göteborg. Ett annat projekt är Gothenburg Green City Zone, som är en testbädd för fossilfria godstransporter i stadsmiljö. Dessutom bygger Volvo Cars en batterifabrik tillsammans med Northvolt och Heart Aerospace bygger en fabrik för tillverkning av eldrivna flygplan.

En stor industriell omställning pågår inom fordonssektorn i Göteborg där produktutveckling och produktion övergår från förbränningsmotorer till eldrivna fordon. Volvo Cars har ett brett sortiment av eldrivna bilar och Volvo Group har en omfattande testverksamhet för att utveckla eldrivna tunga fordon. Volvos eldrivna lastbilar används till exempel för att transportera järnmalm från Kaunis Irons gruva i Kaunisvaara.

Förutom ett starkt kunnande inom elektromobilitet har Göteborg flera uppstartsbolag inom deep tech som utvecklar produkter baserade på innovation och vetenskaplig forskning. Regionen har även ett starkt life science-kluster där förutom AstraZeneca bland annat Essity och Bico ingår. Life science-klustret väntas stärkas ytterligare med framväxten av GoCo Health Innovation City i Mölndal.

Som en följd av den kraftiga tillväxten inom de kunskapsintensiva sektorerna har företagen i Göteborg ett stort behov av kunnig arbetskraft. För finländska företag finns goda möjligheter att gå in som underleverantörer i projekt och investeringar som pågår i regionen.

Sverige är nummer fyra på OECD:s jämförelse av ländernas investeringar i FoU i förhållande till BNP. Nummer ett är Israel följt av Sydkorea och Taiwan. Finland är på plats elva efter Danmark.

Relaterade artiklar