Nyheter

Intresset ökar för att utveckla den finsk-svenska handeln

Tage Erikson
Intresset ökar för att utveckla den finsk-svenska handeln

Finsk-svenska handelskammarens tjänster anses vara viktiga för företag, som avser att utveckla sina aktiviteter inom den finsk-svenska handeln. Den förändrade geopolitiska situationen har också ökat intresset för att vända sig västerut bland finländska företag, medan svenska företag är nyfikna på vad den östra grannen kan erbjuda.

Finsk-svenska handelskammarens stora marknadsundersökning, som genomfördes vid årsskiftet 2023/24 med hjälp av ValueClinic, visar att det finns stor potential för att öka handeln med varor och tjänster. Jämfört med tidigare undersökningar har handelskammaren också blivit en allt viktigare aktör för små och medelstora företag, som behöver rådgivning och hjälp för att komma igång med eller för att expandera sin export. Undersökningen finns att ladda ner som pdf-fil här.

Optimism om marknaden

Totalt deltog 372 företag i den digitala enkäten, 222 från Finland och 150 från Sverige. Av dem representerade 294 små och medelstora företag, vilka utgör en viktig målgrupp för Finsk-svenska handelskammaren med tanke på tillväxt av handeln.

Generellt hade medlemmarna i både Finland och Sverige en mer positiv bild av exportmarknaden i grannlandet än icke-medlemmarna. Att de företag som redan etablerat sig ser mer optimistiskt på sin ställning än de som inte redan inlett aktiviteter borde vara en utmärkt morot för dem som vill börja satsa på en ny marknad. Hela 59 % av de finska medlemsföretagen och 34 % av de svenska avser att utöka sina aktiviteter.

Medlemmarna nöjda med kontakter och evenemang

När det gäller handelskammarens roll och tjänsteutbud är nöjdheten mycket stor med det nätverk som erbjuds. Över hälften av företagen är nöjda med kontakterna och med de evenemang som handelskammaren arrangerar. Också experttjänster och möjligheten att knyta nya affärskontakter får högt betyg. Däremot finns det möjlighet att ytterligare utveckla kommunikationen med aktuell information om grannlandets marknad, även om 40 % av medlemmarna upplever en positiv trend. 

Glädjande nog anser 83 % av medlemmarna att samarbetet med handelskammaren fungerar mycket väl eller väl. En merpart av medlemmarna anser att kontakterna och tjänsterna utvecklats i positiv riktning. Det inspirerar oss att gå vidare med utvecklingen av vår verksamhet.

Handelskammaren viktig parter

Undersökningen ger också vid handen att handelskammaren har potential att utveckla sin roll som exportfrämjande partner. Kring 60 % av medlemmarna och nära hälften av icke-medlemmarna anser att handelskammaren kommer att vara eller bli en viktig partner för att nå framgång inom den finsk-svenska handeln. Cirka 30 % av dem som inte tidigare samarbetat med handelskammaren tror på ett ökat samarbete.

Som en sammanfattning av undersökningen kan man säga att handelskammaren lyckats mycket väl i sin kontaktskapande och nätverksbyggande verksamhet. Företagen uppskattar också rådgivning och expertkunskaper som baserar sig på handelskammarens långvariga erfarenhet. Däremot är kunskapen om handelskammaren fortfarande låg bland företag som inte ännu aktiverat sig inom den finsk-svenska handeln, men vi kommer att ytterligare intensifiera vår informationsverksamhet för att nå fram till dessa.

Ladda ner undersökningen här (pdf).

Relaterade artiklar