Ovakos teknik värmer stål med vätgas

Tage Erikson
Ovakos teknik värmer stål med vätgas

Stål är en utmärkt produkt för den cirkulära ekonomin tack vare att materialet kan återvinnas till 100 procent och ett oändligt antal gånger utan att egenskaperna försämras. Nackdelen är att tillverkningen av nya produkter kräver mycket energi och därmed kan skapa utsläpp av växthusgaser. Tillverkarna är medvetna om utsläppsproblematiken och förnyar sina processer med hjälp av banbrytande teknik. Ovako är ett innovativt specialstålföretag som redan har minskat sitt koldioxidavtryck till en bråkdel av det internationella genomsnittet. I dag är produkterna från Smedjebacken i Dalarna bäst i världen i detta avseende. Ovako med sina stålverk i Finland och Sverige är tillsammans med koncernbolagen Nippon Steel och Sanyo Steel globalt ledande företag inom långa produkter av specialstål. Bland tillämpningarna finns till exempel stål för kullager till vindkraftverk. Antalet anställda i Norden är cirka 3 000 personer och produktionskapacitet uppgår till omkring 1 miljon ton. Ett återstående problem, gemensamt för alla stålföretag i världen, är uppvärmningen av stålet innan varmbearbetning. På Ovako har man utvecklat en teknik som eliminerar den sista fossila utsläppskällan. Nyckeln är vätgas. ”När vatten sönderdelas genom elektrolys till vätgas, syrgas och värme i en lokal anläggning kan vi få symbiotiska effekter. Syrgasen och vätgasen används för stålvärmningen. Restvärmen från ugnarna kan utnyttjas för fjärrvärme. Om vi skapar kapacitet för all den syrgas vi behöver för andra processer så kan överskottet av vätgasen användas som sekundärenergi och för balansering av elnätet. Vätgasen är en spännande framtida möjlighet för utsläppsfria bränslecellsfordon som lastbilar, bussar och bilar. Vi kan etablera ett tankställe vid E16 som en del av en vätgaskorridor genom Sverige”, säger Göran Nyström, vice VD för teknik och marknadsföring med bas i Hofors, där också världens första pilotförsök med fossilfri uppvärmning genomfördes 2020. ”Vi är först i hela världen med den nya tekniken, men vi delar gärna med oss. Ekonomiskt är detta den bästa lösningen vi sett av allt som pågår inom vätgas, och stålvärmning med vätgas går runt på rörlig kostnad”, säger Nyström. I Mellansverige finns ett omfattande strategiskt kompakt stålkluster för ståltillverkning och efterbearbetning. Det är enkelt att producera vätgas ”on-demand” på ett flertal platser och därmed slippa kostnaden och komplexiteten med lagring och distribution av vätgas. Vätgasdrivna elektriska fordon kan transportera varor till svenska exporthamnar och till inhemska kunder med vatten som enda utsläpp. Ovako hoppas på att den svenska regeringen skall se möjligheterna i Ovakos innovativa lösning. Applikationen av tekniken kan göras betydligt snabbare än i den färdplan som Hydrogen Europe skissat upp. Det innebär att tusentals ton koldioxid kan sparas in per år redan med den första installationen och hundratals miljoner ton koldioxid globalt om konceptet vinner mark. Det ger enligt Nyström möjligheter för den svenska eller finska industrin att få stor internationell publicitet.

Relaterade artiklar