I Sverige är det företaget som ansöker om skatteavdrag för reparationer och arbeten i bostaden

Patrik Lindfors
I Sverige är det företaget som ansöker om skatteavdrag för reparationer och arbeten i bostaden

Precis som i Finland har hushåll i Sverige rätt att göra skatteavdrag för tjänster och reparationer som utförts i den egna bostaden eller en fritidsbostad. Det finns en del grundläggande skillnader i hur systemet fungerar i de båda länderna. För finländska företag som erbjuder avdragbara tjänster i Sverige är det därför skäl att ta reda på vilka regler som gäller.

Den skattereduktion som kallas för hushållsavdrag i Finland är i Sverige uppdelad i två separata helheter som kallas rot- och rutavdrag. Rotavdraget gäller renoveringar och reparationer i den egna bostaden medan rutavdraget handlar om tjänster som till exempel städning och trädgårdsarbete.

Den största skillnaden jämfört med Finland är att det i Sverige är företaget som utför arbetet som gör ansökan om återbäring till skattemyndigheten. Avdraget räknas bort i fakturan som kunden betalar och företaget ansöker om utbetalning av avdraget hos Skatteverket.

Det är möjligt för finländska företag att utföra arbeten som berättigar till rut- eller rotavdrag i Sverige. Hanteringen av avdrag går avsevärt mycket smidigare om bolaget har registrerat sig hos Skatteverket i Sverige och godkänts för företagsskatt (F-skatt). Alternativet är att anlita ett ombud i Sverige eller göra en digital ansökan till Skatteverket. Svensk F-skatt kan rekommenderas också eftersom det ger ett större förtroende bland kunder i Sverige.

Sammanlagt kan 75 000 kronor dras av för rot- och rutavdrag per person och år. Om man endast ansöker om rutavdrag är summan 75 000 kronor medan maximiavdraget för rotavdrag är 50 000 kronor. Precis som i Finland kan endast kostnaderna för arbete dras av medan utgifterna för material, resekostnader och till exempel installerade maskiner faller utanför avdraget.

I Sverige kan högst 30 procent av arbetskostnaden dras av när det gäller rotavdrag. När det handlar om rutavdrag som till exempel städtjänster kan maximalt 50 procent av arbetskostnaderna dras av. Det finns en del skillnader i vilka avdragsregler som gäller för rotavdrag i småhus, bostadsrätter och ägarlägenheter. För att ha rätt till rotavdrag krävs att kunden äger bostaden eller fritidshuset där arbetet utförs.

Skatteverket rekommenderar att företag som utför rot- och ruttjänster i Sverige beaktar vissa grundläggande åtgärder innan arbetet påbörjas. Förutom att göra ett skriftligt avtal är det skäl att kolla att bostaden uppfyller kraven och att kunden har rätt till hela det avdrag som nämns i avtalet.

Företaget som utfört arbetet kan ansöka om att avdraget betalas ut från Skatteverket efter att arbetet är slutfört och kunden har betalat fakturan. Företaget ska skicka ansökan till Skatteverket senast den 31 januari året efter att arbetet har utförts. Därför är det viktigt att se till att kunden betalar fakturan i tid.

Nedan några exempel på vad som ingår i rut- och rotavdragen (med vissa begränsningar):

Rotavdrag (ROT = reparation, ombyggnad och tillbyggnad):

  • Reparationer i bostad
  • Elarbeten i bostad
  • Tilläggsisolering
  • Tillbyggnad i anslutning till bostad
  • Montering av vitvaror i samband med renovering

Rutavdrag (RUT = rengöring, underhåll och tvätt):

  • Städtjänster
  • Flyttjänster
  • Trädgårdsarbete
  • Underhåll av vitvaror
  • Snöskottning
Relaterade artiklar