Tidigare evenemang

Seminarium: Skogen, klimatet och skogsbruket

Seminarium: Skogen, klimatet och skogsbruket

Välkommen till ett seminarium som syftar till att klarlägga positionerna i debatten om hur skogen bör brukas.

Finland och Sverige täcks till 70 procent av skog och skogen är en av ländernas viktigaste exportnäringar. Nu i klimatkrisens tid diskuteras om skogen skall stå kvar som en växande kolsänka eller om det är ett aktivt brukande och utnyttjande av skogens biomassa som maximerar förutsättningarna att ta upp koldioxid. På seminariet diskuteras även frågan om skogsbruket och dess påverkan på biodiversiteten.

I seminariet deltar företrädare för politiken, skogsägarna, industrin, forskningen och miljörörelsen.
Seminariet är ett samarrangemang mellan Samfundet Sverige-Finland och Finsk-svenska handelskammaren.

Evenemangsinformation

Dag: Onsdag 12/10 2022
Tid:
kl. 16:00–19:30
Plats:
Finlands ambassad, Gärdesgatan 11, Stockholm
Anmälan:
Senast den 6 oktober via knappen nedan
Övrigt: Deltagande är kostnadsfritt.

Till anmälan


Program

Öppningstalare

Maimo Henriksson
Finlands ambassadör i Sverige

Hans Karlander
Ordförande, Samfundet Sverige-Finland

Patrik Lindfors
Direktör, Finsk-svenska handelskammaren

Första blocket: Klimatet, skogen och skogsbruket

Klimatkrisen kräver kolsänkor för att minska mängden CO2 i atmosfären. Världens största kolsänkor utgörs av skogen och havet. Hur gör skogen den bästa klimatnyttan? Ska träden lämnas kvar i skogen för att öka biomassan eller uppnår man större klimatnytta när skogen brukas och omvandlas till hållbara produkter som ersätter mindre hållbara produkter?

Sverige och Finland brukar skogen traditionellt på ett sätt som styrs av skogsvårdslagar och skogsägares omsorg om att ny skog ska ersätta den gamla. I andra länder brukas skogen annorlunda.

Tomas Lundmark
Professor, SLU

Anders Grahn
Generalsekreterare, Sveriges Jordägareförbund

Emma Berglund
Skogschef, Skogsindustrierna

Linda Berglund
tf avdelningschef skog och arter, Världsnaturfonden WWF 

Marko Mäki-Hakola
Direktör med ansvar för skogsfrågor, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter i Finland MTK

PAUS

Andra blocket: Skogsfrågan och mångfalden

I världen sker en kraftig minskning av biodiversiteten med stora negativa effekter på djur och växter som följd. Skogsbruket ses som en problemfaktor, bland annat för att kalhuggning förstör känsliga biotoper. Hur ska biodiversiteten bevaras och utvecklas?

Annika Nordin
Professor, SLU samt miljöchef, StoraEnso

Emma Berglund
Skogschef, Skogsindustrierna

Pekka Kauppi
Professor emeritus, Helsingfors universitet

Linda Berglund
Biolog, forskare, ansvarig på WWF för bland annat skog och arter

Anders Portin
Specialmedarbetare till ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Finland

Moderator för seminariet är Linus Almqvist.

Skogen i mitt hjärta

Göran Persson
Skogsägare och tidigare statsminister

Sammanfattning och avslutning

Relaterade artiklar