Nyheter

Motonet bygger varuhuskedja i Sverige

Paul Öhrnberg
Motonet bygger varuhuskedja i Sverige

Svenska varumärken inom detaljhandeln är en vanlig syn i gatubilden i Finland. H&M, KappAhl, Clas Ohlson, Biltema, Ikea och många andra kedjor har i åratal blivit bekanta för konsumenterna i Finland. Finländska företag inom detaljhandeln är däremot få i Sverige, men nu förbereder sig den framgångsrika varuhuskedjan Motonet att korsa Bottniska viken.

”Det finns planer på att öppna vår första butik i Sverige i slutet av 2023. Därefter siktar vi på snabb tillväxt. Vi har kapacitet att öppna 4-6 nya butiker varje år”, säger Toni Stigzelius, verkställande direktör på Motonet.

Det skulle innebära att kedjan kan ha 25-35 butiker i slutet av decenniet. På längre sikt ser vi att kedjan kan ha 40-60 varuhus i Sverige, eftersom marknaden är stor och det finns fler större städer i Sverige än i Finland.

Motonet, som ägs av finländska familjekoncernen Broman Group, profilerar sig som ett varuhus för aktiva friluftsmänniskor och bilister. På hyllorna finns bl.a. fiske- och båtutrustning, produkter för camping, friluftsliv och trädgård, verktyg för hemmaverkstaden samt bilreservdelar.

Stigzelius tycker att det är naturligt att blicka mot Sverige, eftersom hemmamarknaden för ett tillväxtorienterat företag småningom börjar bli mättad, speciellt då det gäller fysiska butiker. I Finland öppnas just nu den 40:e butiken. Kedjan har även en butik i Estland, men även där är utsikterna för tillväxt begränsade.

I Sverige ser situationen annorlunda ut. En stor och köpkraftig marknad väntar precis intill hemmamarknaden.

”Vi har noggranna utredningar och samlat bakgrundsfakta. För att allting ska lyckas enligt planerna måste bakgrundsarbetet vara väl gjort. Vi är nu i det skedet då beslutet att expandera till Sverige har tagits”, säger Stigzelius.

Han understryker att en expandering till en ny marknad är en betydande investering som även kräver ett sunt självförtroende och en stark tro på det egna konceptet. Ett koncept där den rörliga, aktiva friluftsmänniskan erbjuds många sådana produktgrupper och tjänster under samma tak, som vanligtvis måste sökas från flera olika butiker.

En dylik helhet av produkter och tjänster är enligt Stigzelius Motonets styrka och han tror att konceptet praktiskt taget kommer att fungera som sådant även i Sverige. Han poängterar att detta är viktigt, eftersom stora förändringar alltid förbrukar mycket energi.

”Svenska kedjor har lyckats i Finland med sina koncept och vi tror att detsamma även gäller åt andra hållet. Självklart kan det lokalt förekomma skillnader i sortiment och en del detaljer”, berättar Stigzelius.

Expansionen till Sverige underlättas av att Motonet sedan många år är van att konkurrera med svenska företag på sin egen hemmamarknad. Exempelvis Biltema tävlar om samma konsumenter och Motonet har klarat sig fint i konkurrensen.

Enligt Stigzelius är tröskeln även lägre eftersom samhället och handelspraxis i Sverige liknar Finland. Han förväntar sig även att marknadsföringen i stort sett fungerar med samma medel som i Finland.

”Vi bör ha synlighet både i digitala och traditionella medier. Ordval anpassas givetvis så att budskapen passar lokalt. Det viktigaste är att få in kunden i butiken en första gång och att erbjuda en högklassig kundupplevelse. Det är den bästa marknadsföringen.”

”Svenskarna är märkesmedvetna och värdesätter bra kundservice. Det passar oss utmärkt, eftersom vi har satsat mycket på olika tilläggstjänster, som t.ex. Motomaatti expresstjänst för bilister.”

”Konkurrensen i Sverige är dock hård med fler utländska handelsföretag än på marknaden i Finland. Dom kommer vi också att konkurrera med. Å andra sidan är svenska konsumenter vana vid internationella kedjor, så jag tror att vi kommer att bli väl mottagna.”

En väsentlig förutsättning för utvidgningen är en väl fungerande logistik. Den utmaningen svarar vi på med ett toppmodernt logistikcenter på 70 miljoner euro, som vi precis har öppnat i Kervo. Det nya logistikcentret expanderar ytterligare och är betydande för tillväxten inom både fysisk handel och e-handel.

”Centret garanterar att vi åtminstone inledningsvis kan hantera logistiken i Sverige från Finland. Dessutom behöver vi förstås också en lokal och effektiv markorganisation i Sverige”, säger Stigzelius.

Stigzelius har lång erfarenhet av nordisk detaljhandel. Han har bland annat varit verksam på Stadium-kedjan i Sverige och lanserat den norska XXL-kedjan i Finland. Han uppmanar finska företag att modigt överväga en expandering till Sverige.

”I Sverige finns det mycket potential. Köpkraften är stark och människor lägger mycket pengar på konsumtion. Vårt tillväxtfokus kommer därför att ligga på den svenska marknaden under de närmaste åren. Vi tar en titt på övriga marknader sedan efter att vi lyckats i Sverige.”


Motonet Oy

  • Omsättning: 390 milj. euro (2020)
  • Rörelsevinst: 45 milj. euro (2020)
  • Personal: 1 400
  • VD: Toni Stigzelius
  • Hemort: Joensuu
  • Varuhus: 39 i Finland, 1 i Estland
  • Motonet är en del av familjeägda koncernen Broman Group. I koncernen ingår även Broman Logistics, Varaosamaailma och Finntest
Relaterade artiklar