Nyheter

Svenskarnas nätverk en styrka för exporten

Svenskarnas nätverk en styrka för exporten

Sett till sin folkmängd har Sverige ovanligt många företag som är verksamma på den internationella marknaden. Av dem tillhör många de främsta inom sin bransch. Den framgångsrika internationaliseringen beror på flera faktorer som vävs ihop till en stark helhet. Till de viktigaste hör nätverken, modet att investera och den starka fokuseringen på tillväxt.

”Svenskar gör saker tillsammans när det gynnar dem. För dem är det oftast naturligt att nätverka, och svenskarna finns nästan överallt i världen”, konstaterar Tuomas Yrjölä, direktör med ansvar för hygienproduktföretaget Essity AB:s varumärkes-, innovations- och hållbarhetsarbete.

Tuomas Yrjölä
Tuomas Yrjölä. Bild: Essity.

Tillväxt är det främsta målet för många av de internationellt verksamma svenska företagen, och det läggs mycket pengar på produktutveckling och marknadsföring i syfte att erövra marknadsandelar. Essity avknoppades från skogsindustrikoncernen SCA år 2017. Enligt Yrjölä har man satsat stort på tillväxt, och företagsköp har haft en central roll för att nå målet.

”Svenska företag har förmågan att sälja och positionera sina produkter rätt på olika marknader. Lokalkunskap är viktigt vid all slags försäljning, marknadsföring och nätverkande. Det gäller att söka fram de bästa experterna och byråerna, av vilka en del kan vara desamma som anlitas inom den egna koncernen”, säger Yrjölä.

Den svenska samarbetskulturen och viljan att undvika konflikter innebär enligt Yrjölä en stor fördel när det gäller internationalisering och anpassning till den lokala kulturen. Att ge raka besked enligt finsk modell kan vara effektivt, men i vissa situationer och kulturer kan det upplevas som utmanande av både samarbetspartner och den lokalanställda personalen.

APL Fresh Food Oy:s vd Janne Einola, som arbetade hos H&M i 20 år, ser också stora fördelar med den svenska arbetskulturen på den internationella marknaden. Värdegrunden och kulturen följer med de svenska företagens verksamhet utomlands, vilket innebär fördelar vid rekryteringen och leder till minskad personalomsättning. I konceptet ingår även ett kundorienterat tankesätt, där man hela tiden strävar efter att erbjuda ett mervärde.

Tuomas Yrjölä och Janne Einola berättar om sin syn på svenska företags internationalisering på Centralhandelskammarens Stora Exportdag den 8.2.2022. Båda deltar i programpunkten ”Sverige – vad kan Finland lära om hur man erövrar marknader?”, där Finsk-svenska handelskammarens direktör Patrik Lindfors är moderator. Ytterligare information om Stora Exportdagen samt anmälan hittar du på: https://kauppakamari.fi/tapahtumat/suuri-vientipaiva-2022/ 
Seminariets språk är finska.

Relaterade artiklar