Nyheter

Etiska utmaningar är en del av företagens riskhantering

Patrik Lindfors
Etiska utmaningar är en del av företagens riskhantering

Att i sitt jobb göra de rätta etiska valen är i sista hand var och ens eget ansvar. Arbetsgivaren kan ändå ta en viktig roll genom att skapa gemensamma regler och göra dem till en del av företagskulturen och den dagliga verksamheten.

De avdelningar som ansvarar för Ethics & Compliance-frågor i företagen är ofta små. Det här framgår av Nordic Ethics & Compliance-undersökningen med deltagare från alla de nordiska länderna. Resultaten presenterades på ett webbinarium den 7 september 2021. En tredjedel av dem som svarade på enkäten uppger att de är den enda personen i den egna organisationen som ansvarar för ärenden som handlar om etik och regelefterlevnad (compliance). Undersökningen genomfördes av Nordic Business Ethics Initiatives grundare Anna Romberg och Niina Ratsula.

”En person i en stor organisation kan inte uträtta så mycket mer än att sammanställa ett etiskt handlingsprogram som omfattar de viktigaste delområdena och funktionerna. Det viktiga är hur stora befogenheterna är och i vilken utsträckning personen har möjligheter att diskutera med vd:n och eventuellt med styrelsen”, säger Romberg.

Det etiska handlingsprogrammet bör basera sig på organisationens kultur och det ska inte förekomma konflikter mellan de olika målsättningarna. Den interna kommunikationen inom organisationen har också en stor betydelse för att stärka regelefterlevnaden.

”Det är bra att berätta varför man inom företaget gör saker för att stärka etiken och regelefterlevnaden. Genom att beskriva frågorna i ett större perspektiv och nämna vilken inverkan de egna handlingarna har är det möjligt att öka motivationen”, säger Ratsula.

Det är nödvändigt att göra tester för att mäta hur handlingsprogrammet fungerar. Med hjälp av testerna är det möjligt att kartlägga hur effektiva de interna larmklockorna är i en situation där fel eller överträdelser kan äga rum. Att utvärdera riskerna är enligt Romberg ett bra första steg. En viktig och samtidigt utmanande uppgift är att använda och analysera data som beskriver företagets verksamhet för att kartlägga de faktorer som har en inverkan på etiken och regelefterlevnaden.

Ett företags engagemang i etiska frågor och regelefterlevnad kan variera i olika situationer. En bra mätare är till exempel hur stor eller liten roll den person som ansvarar för regelefterlevnaden får i en situation där företaget håller på att starta upp verksamhet i ett annat land. Frågan får en ytterligare tyngd om det handlar om en marknad där till exempel korruptionen är större än i hemlandet.

Riskhanteringen blir allt viktigare för företag, framför allt när det gäller frågor som berör etik och regelefterlevnad. Konsekvenserna för företagets image och rykte kan vara allvarliga om överträdelser leder till negativ publicitet.

Den engelskspråkiga Nordic Ethics & Compliance 2021-rapporten kan laddas ner på https://www.nordicbusinessethics.com/nordic-ethics-compliance-survey-2021/

Relaterade artiklar